24 Aralık 2011 Cumartesi

L'attrait de la France en Arménie


Déni des revendications arméniennes des sanctions que l'on appelle à être appliquée jusqu'à ce que les derniers jours en France après l'adoption du parlement, la haine contre les Turcs en France a légèrement augmenté.Tous s'accordent à dire que le monde des voix arméniennes pour Sarkozy, afin de s'assurer qu'un district ne peuvent pas aller au-delà acizlikten oyundur.Aciz vue de la France en Arménie continuera d'être un jeu de cette ededursun kandırmacaların; efforts en Arménie en quelque endroit qu'il est impossible d'entendre ça.La Turquie est un qui évolue rapidement et se développent rapidement en Europe ne sont pas efficaces à tous les hazmedememesi ce genre de travail pour secouer le petit dalaverelerle davranışlardır.Günümüz Turquie dans l'Europe prend maintenant des mesures dans la poche de geldi.Euro le fait que l'unité de soins intensifs dans le monde entier de voir clairement maintenant l'UE «il n'y a rien pour l'avenir de l'UE, même dans le cas d'une locomotive şahitler.Böyle France jouent un sourcil ludique, des yeux et continuent de faire quelque chose, mécénat Porn Berry de l'Arménie.Turquie-Arménie triangle Turquie-France-résistants économie, la structure démographique d'un avenir solide et stable du siège, afin de parler de ces deux malédictions États code.Est-ce la soi-disant pas de preuve des événements de 1915 jusqu'à présent est toujours indiquée dans les documents non-appariement, dans un temps proche du massacre de l'Algérie, soykrımı Rwanda, et plusieurs centaines de milliers d'atrocités faites par les événements en France du document, même si des centaines de milliers de témoins oculaires, les Français aiment les Etats du monde de l'Arménie Parlement de la France à affronter sa propre histoire de la politique d'une kaynağıdır.Keşke inédite ridicule, et la persécution du monde un exemple d'un compte verset et collecte de sang sur les autres atrocités qui sont communs à d'autres États, qui vise à faire de la politique dans le hazırlasaydı médias, oui, maintenant de la liberté, l'indépendance, la liberté de vivre confortablement pourrait citer ...Si nous regardons l'histoire glorieuse ottoman, demander l'aide de la France, ottomanes, ottomanes réfugie değiliz.Türk peine oublié l'histoire-l'histoire de France est incomparable à tout ibaretken temps, tout le monde avec l'amour, la paix, la tolérance domine, n'a jamais eu des sentiments d'intérêt pour le da.Bu ottomane C'est pourquoi les autres Etats, à l'époque coloniale et la politique actuelle de la civilisation ottomane pieds uydurmamış portant encore les traces des dirigeants ottomans des esprits de la terre aurait pu lire la Fatiha ...Nier chacun d'eux, connaissent l'histoire de périodes opportunité de violence sont encore en espérant que quelque chose soit fait uniquement dans la langue française d'aujourd'hui çaresizliğidir.Şunu N'oublions pas que c'est la décision prise est d'aucune utilité pour le peuple d'Arménie va continuer à compter en olmayacaktır.Ermenistan, la Turquie va dominer le monde entier la puissance de la ré- aura un ...

The Laure of France in Armenia

Denial of the Armenian claims of the so-called sanctions to be applied until the last days in France after the adoption of the parliament, the hatred against the Turks in France has increased slightly.All agree that the world of the Armenian vote for Sarkozy, in order to ensure that a district can not go beyond a oyundur.Aciz acizlikten a view of France in Armenia continue to be a game this kandırmacaların ededursun; Armenia effort in whatever area it is impossible to hear that.Turkey is a rapidly changing and developing rapidly in Europe are not effective at all hazmedememesi this kind of work to shake the small dalaverelerle davranışlardır.Günümüz Turkey in Europe is now making moves in the pocket of geldi.Euro the fact that the intensive care unit in the whole world to see clearly now the EU 'there is nothing for the future of the EU even in the case of a locomotive şahitler.Böyle France play a playful eyebrow, eye and still continue to do something, Berry Porn patronage of Armenia.Turkey-Armenia triangle of Turkey-France-resistant economy, the demographic structure of a solid and stable future of the seat, so to speak to these two curses States Code.Is the so-called no evidence of the events of 1915 so far is still indicated in the non-matching documents, in a time close to the Algerian massacre, Rwanda soykrımı, and many hundreds of thousands of atrocities done by the events in France of the document, even though hundreds of thousands of eye-witnesses, the French love of the world states of Armenia parliament of France to confront its own history of politics to an unprecedented kaynağıdır.Keşke ridiculous, and the persecution of the world an example of a verse account and blood drive to the other atrocities that are common to other States, which aims to make politics in the media hazırlasaydı, yes, now of liberty, independence, freedom to live comfortably could cite ...If we look at the glorious Ottoman history, seek help from France, Ottoman, Ottoman refuge değiliz.Türk hardly forgotten history-the history of France is incomparable to any time ibaretken, the whole world with love, peace, tolerance dominates, never had feelings of interest in the Ottoman da.Bu That's why the other states, the colonial era and the present policies of the Ottoman civilization uydurmamış foot still bearing the traces of the Ottoman rulers of the spirits of the land could have read the Fatiha ...Denying all of them, know the history of violence opportunity periods are still hoping that something be brought only in the French language today çaresizliğidir.Şunu Let's not forget that this is the decision taken is of no use to the people of Armenia will continue to count in olmayacaktır.Ermenistan; Turkey will dominate the entire world the power of the re- will have a ...

Fransa'nın Ermeni Cazibesi

koltuk sevdası yüzünden, kendisini şebeğe çevirdi...
Geçen günlerde Fransa sözde ermeni iddialarını inkar edene uygulanacak yaptırımların mecliste kabul edilmesinin ardından,Türklerin Fransa'ya karşı olan nefretleri biraz daha arttı.
Tüm dünyanın mutabık olduğu Sarkozy nin Ermeni oylarını garantilemek amacıyla yaptığı bir oyundur.Aciz bir Fransa nın acizlikten öteye gidemeyen bir semt görünümündeki Ermenistan'ın ise bu kandırmacaların bir oyunu olmaya devam ededursun;Ermenistan hangi alanda bir çaba sarf ettiğini duymak imkansızdır.
Hızla değişen ve hızla gelişen bir Türkiye'yi Avrupa'nın hazmedememesi bu tür küçük dalaverelerle sarsmaya çalışması hiçte etkili olmayan davranışlardır.Günümüz Türkiye'si artık Avrupa'yı cebinde taşır hale geldi.Euro bölgesinin yoğun bakımda olduğu gerçeğini tüm dünyanın net olarak görmesi artık AB'nin geleceğe dair hiçbir şeyin olmamasına şahitler.Böyle bir durumdA bile AB nin lokomotiflerinden Fransa kaşı gözü oynaya oynaya hala birşeyler yapmaya devam edip,Ermenistan'ın hamiliğine soyunuyor.
Türkiye-Fransa-Ermenistan üçgeninde Türkiye'nin  dirençli ekonomisi,sağlam demografik yapısı ve sağlam geleceğiyle bu iki bela devleti kodum mu oturtur tabiri caizse.
1915 olayları sözde olup hiçbir kanıtı olmayan uydurma belgelerle şimdiye kadar hala bahsediliyorsa,yakın bir zaman içerisinde olan Cezayir katliamı,Ruanda soykrımı, ve daha nice vahşet olaylarının Fransa tarafından yapıldığı yüzbinlerce belgenin,yüzbinlerce görgü tanığının olmasına rağmen,Fransa'nın bu Ermenistan aşkı Dünya devletler siyasetinde görülmemiş bir gülünç kaynağıdır.Keşke Fransa parlamentosu kendi tarihiyle yüzleşip,yapılan zulümlerin bir bir hesabını verse ve dünyaya örnek olup,diğer vahşete ortak olan kan güdüsüyle siyaset yapmayı amaç edinen diğer devletlere de ortam hazırlasaydı;evet şimdi özgürlükten,bağımsızlıktan,yaşama hürriyetinden rahatça bahsedebilirdik...
Şanlı Osmanlı tarihine de bakarsak,Fransa'nın Osmanlı dan yardım istemeleri,Osmanlıya sığınmalarını hiçte unutmuş değiliz.Türk tarihiyle-Fransa tarihinin hiçbir zaman kıyaslanmayacak şekilde olduğu ibaretken,tüm dünyaya sevgiyle,barışla,hoşgörüyle hükmederken;hiçbir zaman menfaat duyguları olmadı Osmanlı da.Bu yüzdendir ki dönemin diğer devletlerinin sömürge politikalarına ayak uydurmamış ve  şimdiki Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyan topraklarda bile  hala Osmanlı hükümdarlarının ruhlarına bir Fatiha okunabiliyordu...
Tüm bunları inkar edip,tarihin vahşet dönemlerini fırsat bilip hala günümüzde dile getirilip bir şeyler ummak sadece Fransa'nın çaresizliğidir.Şunu da unutmayalım ki;bu alınan kararın Ermenistan halkına hiçbir faydası olmayacaktır.Ermenistan yerinde saymaya devam edecek;Türkiye ise tüm dünyaya hükmedecek gücüne tekrar kavuşacak...

22 Aralık 2011 Perşembe

Bana Herşey Yakışırda Bugün Ne Giysem?

Türk televizyonlarının son dönem yayınları ana fikirden şaşmayıp format güncellemesi yaparak izleyici kitlesiyle başbaşa...
Evlilik programlarinin sıkıcı hale gelmesi rakip kanalların da isine gelerek yine kadini tema alan programlarin yayimlanmasi kacinilmazdi...
Gündüz kusagi programlarinda atv fox flas tv bu sene de evlilik programlarinin devam ettirirken show tv ise gecen sene ki programina son vererek bana herşey yakisir adli moda programini yayina sürdu.Kanal d de show tv den esinlenerek ayni formatta olan Bugun ne Giysem adli programi yayina surdu...
Kanal d ile Show tv ayni formati islese de farkli yayin saatleriyle izleyicilere 2 kanal arasinda mekik dokutuyor...Gunde ortalama 10 saat tv karsisinda duran Turk halki ise bu durumdan hicte sikayetci degil...Aksine gunun farkli saatlerinde olmasi izleyici icin araliksiz bir tv keyfi demektir...
Oncelikle Show tv nin progrogrami Bugun ne Giysem i ele alalim.Program geregi yarismaya katilan yarismacilarin kendilerine verilen bir miktar parayla kendilerine elbise alarak ve kndilerine ozel bakim yaparak degerl jurinin karsisina cikarak kendilerini begendirmeye calisiyorlar...Juri uyeleri ise ulkenin hatta dunyanin onde gelen isimlerini barindiriyor...
Kanal d nin programi Bana Hersey Yakisir'da ise 5 yarismaci kendilerine verilen 750 tl ile harikalar yaratip kendilerini muhtesem bir gorunuse sokmak...
Genel olarak bu iki programin amaci bunlardan ibaret.
Şahislarina munhasir juri uyelerinin durum degerlendirmeleri ulke gundemini tartisircasina bir izlenim birakiyor.Hakan Akkaya,İvana Sert,Nur Yerlikaya,Uğurkan Erez'den ibaret olan Bugun Ne Giysem in jüri uyeleri ile Bana Hersey Yakisir'in degerli sunucusu ünlü modacı Cengiz Abazoğlu nun yarismaci adaylarini yorumlayip biz izleyiciler icin modanin inceliklerini ögreniyoruz.Cengiz abinin cana yakin elestirileri izleyenlerde birazcik bir tebessum tadi birakiyor.Oysaki diger yarismamiz Bugun ne giysem in jurisi genel juri kulturunun degerlerinin biraz ustundeki elestirileriyle ortam icerisinde hararet olusturarak reytinglerin de pozitif yonde isinmasina sebep oluyor...
Sonuç olarak Türk izleyicisi tv kültürünün her durumuna adapte olmuş ve öğle kusaginin tüm nimetlerini icerisine hapsederek kendilerine tv karsisinda zorlu gorevleri tamamlamayi bir borç biliyorlar...
Bir bas belasi olan ogle kusagi programlarinin simdiki versiyonlarin moda sekulerinde olmasi ogle kusak izleyicileri icin farkli bir tat veriyor.
Uyari olarak ta migren agrisiyla problemi olanlar lutfen izlemesin...8 Kasım 2011 Salı

Su Savaşları

Gökyüzünün beyaz örtüsü,yeryüzünün siyah örtüsü işte hayatimiz bundan dolayi gri...
Sadece bir tebessümün yeteceği bir anda varolma savaşı veren ceylanın gözlerindeki yaşlar gibi olma azmi de mükafatin bir seyri olsa gerek.
Aslinda her birşeyin de sonucuna bakmadan risk almak medeniyet formatinda olabilecek olasi durumlardir.Lakin hayatin 3-5 günden ibaret olduğunu bildiğimizden,kavgalarin sifresini çözmek zor olmaz...

7 Kasım 2011 Pazartesi

Sosyal Medyada Güç Unsuru

Günümüz modern dünyasında,artık her insanın sosyal paylaşım sitelerinde bir hesabı var.

Duygularını,düşüncelerini,isteklerini,şikayetlerini,haykırışlarını ve buna benzer durumlarını bıkmadan-usanmadan yazabiliyorlar.Bir bakima aslan kesiliyor;gerçek hayatta kedi olanlar...

İsyanların,çığlıkların,nefretlerin,kolayca dile geldiği bu sosyal ağlar,kimsenin tahmin edemeyeceği bir şekilde birçok diktatörü tahtından indirmeyi başardı.Bu imkansız olaylar,bu sanal ortamlarda oluşan sinerjinin gerçek hayata yansimasiyla oluştu.

Tahrir'de,Şam'da,Tunus'ta,Trablusgarp'ta,Santiago'da ve son olarak ta Wall Street'ta meydana gelen ayaklanmalar bu sosyal medyanin gücünden bir hayli bahsediyor.Artik yavaş yavaş dünyanın başkentlerinde isyanların yayılması an meselesi.

Hükümetler de sosyal medyadan çekinir olduklarını gizlemiyorlar.Acaba bu güç bir biblo etkisi yaparak;Türkiye'ye ulaşır mı?


Published with Blogger-droid v2.0.1

Neresindeyiz Biz Bu Ekonomik Krizin...

Tüm dünya 2008 yılından beri sallamasyon olan bir ekonomik bunalım içerisinde kendisini kabul etmiş durumda.Tabiki de Euro bölgesi diye tabir edilen AB, diger adiyla Hristiyan Birligi'nin pastadaki payi oldukça büyük...

Ekonomik sistemlerin merkezinde,ekonominin can damarı Batı Avrupa (AB);bu krizin başmimarı olarak göze batıyor.Nitekim Abd'nin de bu farazi gündemin ortağı olsa da Abd'ye değinmek şu an için gereksiz.

Asıl olan soru ise, şu ekonomik krizin son 3 yılında nasıl bir yol izlendiğidir.AB'nin beyni olan ve güçlü ekonomisiyle dünyanin en buyuk 3.  ulkesi olan Almanya,bu krizi küçük sarsintilarla atlatsa da,AB'nin diger lokomotiflerinden İngiltere,Fransa,İtalya ise Almanya kadar şansli degiller.En vahim durumda olan İspanya,İrlanda,İzlanda,Yunanistan ve Guney Kibris'ta isler tam anlamiyla arap saci...

Bu saydigimiz ulkelerde devlet butçelerinin devamli olarak açik vermesi,enflasyonun dengesiz tavirlari,ithalat ve ihracattaki yanlis politikalar ve buna benzer bir çok vakalar yaşanmaktadır.

Türkiye'de ise yaşanmış ekonomik krizlere nispet, bu küresel krizde minimum etki oluşturacak şekilde yapılan önlemler; mevzubahis olan ülkeler için adeta bir idol olması yönünde bir atılımdır...


Published with Blogger-droid v2.0.1

3 Kasım 2011 Perşembe

Efektif Olarak

Genel ekonomi muhasebesi yapmadan,acınacak haldeki Yunanistan'ın şu zor zamanları bizde nasıl bir etki bir yapıyor!

Şaka bir tarafa gerçekleri baz alarak,gerçek bir AB'nin sözümona üyeleri arasında yaşanan insaniyet duyguları acaba halka indirgenmiş midir?

artçı sarsıntılarla sallanan avrupa birliği acaba bu zor günlerinde ki yunanistana mali destek konusunda ne kadar yardımcı olabilecek?

avrupa birliğinin yaramaz çocuğu yunanistan avrupa birliğinden yapılacak büyük yardımla krizin etkilerini azaltabilecek mi?

yunanistan hükümeti geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla avrupa birliğinden yapılacak yardımı referanduma götürüyor.

yunan halkı bakalım bu referandumdan nasıl bir sonuç çıkaracak?

şundan hiç şüphemiz yok ki yunan hükümeti referandum sonucu ne olursa olsun avrupa birliğinden yapılacak yardıma evet diyecek. çünkü yunanistanın başka kurtuluş yolu yok!

yapılacak olan yardımın büyük bir bölümünü almanya karşılayacak.

işte şimdi karşımıza çok güzel bir soru çıktı. yardımın büyük bir bölümünü almanyanın yapması alman halkına sorulsa Almanların cevabı nasıl olurdu?

almanlar yunanistan'a yapılacak yardımın tamamen karşısında.


Published with Blogger-droid v2.0