20 Ekim 2012 Cumartesi

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Nedir?

"Kullanımlar ve Doyumlar" yaklaşımı Katz'ın araştırmaların ve çalışmalarına dayanır.
Katz'a göre,insanların toplumsal ve psikolojik kökenli ihtiyaçları vardır.Bu ihtiyaçlar sonucunda insanlar,medydan ve diğer kaynaklardan bu ihtiyaçlarını gidermek için bir takım beklentilere girerler.
Medyaya maruz kalma neticesinde bu ihtiyaçlarından bazılarını giderirler.Ancak bunun yanında medyanın etkisi olarak bir takım istenmeyen veya niyet edilmeyen sonuçlar da ortaya çıkabilir.
Everette Dennis,Kullanımlar ve Doyumlar araştırmalarının medya içeriklerinin ve politikalarının oluşturulmasında önemli olduğunu belirtmiştir.
İzleyici araştırmalarının sonuçlarına göre medya içeriklerinin istek ve beklentilerini tatmin etmek için düzenlenebileceğini belirtir.
Bu yaklaşıma göre izleyiciler bir takım ihtiyaçlarını gidermek için medya içeriklerini kullanırlar.Bu kullanmanın sonucunda izleyicinin ihtiyacı giderilmiş yani ihtiyaç duyulmuş dolayısıyla ds izleyiciler ihtiyaçları yönünde medya içeriklerini kullanarak doyuma ulaşmış olurlar.
Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımına yönelik araştırmaların çoğu 1960 ve 1970'li yıllarda yapılmıştır.


Hiç yorum yok: